ေနရပ္သို ့ျပန္ဖို ့ရာ အခက္ခဲရွိသူအား ေနရပ္သို ့ျပန္နိုင္ရန္ကူညီ


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ရာဘာၿခံတစ္ၿခံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း မေတာ္
တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ေျခတဖက္ဆံုးရံႈးကာ ဒုကၡိတျဖစ္ခဲ့ရၿပီး စား၀တ္ေနေရး
ခက္ခဲေနုသည့္ ေမာင္ႏိုင္စိုး (ခ) ေစာလွႏိုင္ သည္ မိဘရပ္ထံျပန္လိုသည့္
အတြက္ ကူညီမႈေပးႏိုင္ပါရန္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီထံသို႕ ဆက္သြယ္
အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထူးႏွင့္ တာ
၀န္ရွိသူမ်ား ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ၄င္း၏အကူညီေတာင္းခံမႈအား ေႏြးေထြးစြာ
ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ေန႕တြင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ေမာင္ႏိုင္စိုး၏မိဘမ်ားရွိရာ မြန္ျပည္နယ္ မုတၱမၿမိဳ႕နယ္ ဇက္ဆိပ္(၂)ရပ္
ကြက္သို႕ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၄င္း၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္
ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ (တာခ်ီလိတ္) မွ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းႏွင့္ ေလယာဥ္လက္
မွတ္ခ ကိုးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ ၊ မဇၥ်ိမ လူမႈေရးအသင္းမွ ေငြက်ပ္ ခုနစ္
ေသာင္း ၊ကိုစည္သူႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းတို႕အား စက္တင္ဘာ
၂၂ရက္ေန႕တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးတြင္
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထူးႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ
မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ
(တာခ်ီလိတ္) မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ၄င္းအား မိဘရပ္ထံျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္
တာခ်ီလိတ္ေလဆိပ္အထိ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ
စနစ္တက်အပ္ႏွံကာ ကေမၻာဇေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ေန႕
တြင္ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: