ေနရာအခ်ိဳ့တြင္GSM/WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းယာယီျပတ္ေတာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္


ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မိဘျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းစနစ္မ်ား အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါတြင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)တို႔တြင္ ပင္မလိုင္း မ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္ရန္ စီမံလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ၂၃-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ကယား ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တို႔တြင္ ၂၆-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း)တြင္ ၂၈-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ႏွင့္ ၃၀-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔စီ GSM/WCDMA မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ဆက္သြယ္မႈ ယာယီျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအား အသိေပးတင္ျပအပ္ပါေၾကာင္းျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွအသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

Popular Myanmar News Journal

Credit>>> Thit Htoo Lwin

Aung Ko Htet
 

ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: