တယ္လီေနာ ျမန္မာ အလုပ္ေခၚ


ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေအာင္ျပီး ျမန္မာျပည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ျမန္မာ ကုမၸဏီဟာ ျပည္တြင္းမွာ ခန့္ထားမယ့္ အလုပ္ေတြအတြက္ အလုပ္စတင္ ေခၚယူေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရာင္းမန္ေနဂ်ာေတြ၊ ေဒသခံ အေရာင္းအရာ႐ွိေတြ၊ ျပည္နယ္ ၇ ခုနဲ့ တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ ဌာေန ဆက္သြယ္ေရးအရာ႐ွိ တာ၀န္ေတြအတြက္ အလုပ္ေခၚယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လီေနာရဲ့ အလုပ္ေခၚတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလုိက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ေဖာ္ျပထားျပီး အီးေမးလ္ကေန ေလွ်ာက္ထားရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလို့ ပမာဏ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူေတြကို ျပန္ျပီး အေၾကာင္းၾကားမယ္လို့လည္း
ေၾကျငာခ်က္မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ေတြအတြက္ တယ္လီေနာရဲ့ ၀က္ဆိုက္ဒ္ www.telenor.com/myanmar
မွာ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာနိုင္ျပီး အလုပ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကေတာ့
hr.myanmar@telenor.com ျဖစ္ပါတယ္။

by ဒီဗြီဘီ

Visit Websit

ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: