ပေရာ္ဆက္ဆာ Core ပမာဏႏွင့္ စမတ္ဖုန္း ဘကၠထရီ သက္တမ္း


သင့္အေနနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္သံုး ကြန္ျပဴတာတစ္လုံး ဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဝယ္မယ့္ကြန္ျပဴတာရဲ့ ပေရာ္ဆက္ဆာမွာ core ေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ခု ပါရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ျပီး ဝယ္ယူဖူးပါသလား။
စမတ္ဖုန္းေလာကကေတာ့ ဒီလုိမဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ခန္႔က စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ပါဝင္တပ္ဆင္ထားတဲ့ ပေရာ္ဆက္ဆာေတြဟာ multi-core ျဖစ္လာတာပါ။ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ Octa-core (ပေရာ္ဆက္ဆာ ၈ လုံး) ပါဝင္တဲ့ စမတ္ဖုန္း ပေရာ္ဆက္ဆာကို Galaxy S4 က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္းက ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းေတြဟာ ပေရာ္ဆက္ဆာ ၄ လုံးတပ္ Quad-core စမတ္ဖုန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမးခြန္းကေတာ့ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ပေရာ္ဆက္ဆာ အလုံးေရဟာ ဖုန္းတစ္လုံးအတြက္ လုိအပ္ပါရဲ့လား။ ဒါမွမဟုတ္ ဟန္ျပပဲလား။ ပေရာ္ဆက္ဆာ အလုံးေရမ်ားျပီး multi-core ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ တြက္ခ်က္မႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လြန္စြာမွ လ်င္ျမန္မယ္ဆုိတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ dule-core ကေန quad-core မွ ယခုေနာက္ဆုံး octa-core ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ စမတ္ဖုန္းေတြရဲ့ ဘကၠထရီသက္တမ္းကိုလည္း ထိခိုက္လာပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မိမိတုိ႔ရဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို အျပိဳင္အဆုိင္ ေသးသြယ္ေပ့ါပါးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘကၠထရီရဲ့ အရြယ္အစားက မ်ားစြာစကားေျပာလာပါတယ္။ လက္ရွိနည္းပညာျဖစ္တဲ့ Latium Ion ဘကၠထရီမ်ားရဲ့ စြမ္းအင္သိုမွီးႏိုင္မႈ ပမာဏကလည္း ဂိတ္ဆုံးေနပါျပီ။
ဒါဆုိရင္ ေန႔တစ္ဝက္ေတာင္ ဘကၠထရီအားက အသံုးမခံဖူးဆုိရင္ ဘာလုိ႔မ်ား ပေရာ္ဆက္ဆာ အလုံးေရကို အျပိဳင္တုိးခ်ဲ႕ ေနၾကာတာလည္းလုိ႔ ထပ္ေမးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိစမတ္ဖုန္းေတြရဲ့ ပေရာ္ဆက္ဆာ အမ်ားစုကို ထုတ္လုပ္ေပးေနတဲ့ ARM ကုမၸဏီက ရွင္းလင္းေျဖၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ အေျဖကလည္း လြန္စြာမွကို အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေနပါတယ္။
ARM ရဲ့ အဆုိအရ Octa-core (ပေရာ္ဆက္ဆာ ၈ လုံး) ဆုိတာ အစစ္အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ယင္းတုိ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ (S4 သံုး) Octa-core ပေရာ္ဆက္ဆာဟာ ဘကၠထရီသက္တမ္းလည္း ပိုမိုၾကာရွည္ေစေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ARM ၏ Cortex Quad-core ပေရာ္ဆက္ဆာသံုး Galaxy S4 (အေမရိကန္ဗားရွင္း) ႏွင့္ Qualcomm Snapdragon Quad-core သံုး အျခားစမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ Octa-core Galaxy S4 (ႏိုင္ငံတကာဗားရွင္း) ၏ ဘကၠထရီသက္တမ္းမွာ ပိုမိုၾကာရွည္ခံမည္ဟု သိရွိရသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ စမတ္ဖုန္းတစ္လုံး၏ ဘကၠထရီသက္တမ္းသည္ ပေရာ္ဆက္ဆာ အလုံးေရ မ်ားသည္၊ နည္းသည္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ပေရာ္ဆက္ဆာမ်ားအား မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္သို႔မည္သို႔ အသံုးခ်သည့္ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ ဘကၠထရီသက္တမ္း ပိုမိုၾကာရွည္ခံႏိုင္ေစရန္ ARM ၏ Octa-core ဒီဇိုင္းတြင္ Core အၾကီး ၄ လုံး ႏွင့္ Core အေသး ၄ လုံး (Big Cores ႏွင့္ Little Cores – BIG.little) ဟူ၍ ၂ မ်ိဳး ၂ စား ထည့္သြင္းဖန္တီးထားသည္။ ဤ BIG.little နည္းပညာသည္ အနာဂတ္၏ အဆင့္ျမင့္ ပေရာ္ဆက္ဆာမ်ား၏ အေျခခံျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။
စမတ္ဖုန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး BIG.little စနစ္မွာ Little Core (သို႔) Big Core ကို အသံုးျပဳမည္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီးေမးလ္ၾကည့္ျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းစသည့္ ရိုးရွင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ Little Core ၄ ခုမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္းစသည့္ စြမ္းရည္ပိုမို အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ Big Core ၄ ခုမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး ပေရာ္ဆက္ဆာအား အသံုးခ်သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘကၠထရီသက္တမ္းအား ပုံမွန္ထက္ ၾကာရွည္ခံေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရမည္ဆုိလွ်င္ Octa-core သံုး Galaxy S4 ၏ ဘကၠထရီသက္တမ္းမွာ Quad-core သံုး Galaxy S3 ၏ ဘကၠထရီသက္တမ္းထက္ ၅၀-၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သာလြန္ေကာင္းမြန္မည္ဟု သိရွိရသည္။ ဘယ္ဆုိးလုိ႔လဲ။ ကဲဒါဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးသည္လည္း စမတ္ဖုန္းဝယ္တဲ့အခါမွာ Core မ်ားေနတာေၾကာင့္ ဘကၠထရီစားမွာကို ေၾကာက္ေနဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ARM ရဲ့ အဆုိအတိုင္းကေတာ့ Core မ်ားေလ ေကာင္းေလ၊ Core မ်ားေလ ပိုျပီး efficient ျဖစ္ေလပါပဲ။
ေနာက္ျပီးေတာ့ Octa-core (ပေရာ္ဆက္ဆာ ၈ လုံး) သံုး စမတ္ဖုန္းေတြဟာ အခုမွ အစမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏႈန္းအတိုင္းသာ နည္းပညာပိုင္း တုိးတက္မႈႏႈန္း ရွိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ဒီအခ်ိန္မွာ Hexadeca-Core (ပေရာ္ဆက္ဆာ ၁၆ လုံး) သံုးထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။
Credit by၀င္းကမာၻေက်ာ္(နည္းပညာမွတ္တမ္း)

ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ
အဆင္ေျပရင္ ဆိုဒ္က ေၾကာ္ျငာမ်ားကို တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္သြားပါအံုးခင္ဗ်ာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: