၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီ


၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္ အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႕ ေခၚဆုိရာတြင္ရုိက္ႏွိပ္ရမည့္ format ပုံစံကုိေတာ့ သိရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ Code ေရွ႕မွာ 0100 ကုိ အရင္ရုိက္ျပီးမွေခၚဆုိရမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ယင္း Code မ်ားမွာ…

Singapore –010065,
Malaysia — 010060,
Thailand — 010066,
Brunei — 0100673,
Indonesia — 010062,
Laos –0100856,
Vietnam — 010084,
Cambodia — 0100855,
Philippines — 010063,
 

တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း 0100 Code နဲ႔ႏိုင္ငံ Code ရုိက္ျပီးလွ်င္ ေခၚဆုိလုိသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ရုိက္ထည့္ျပီး ဖုန္းေျပာႏိုင္ပါျပီ။ ဒီလုိ ျပည္တြင္းဖုန္းေခၚဆုိခနဲ႔ ျမန္မာမ်ားအေနမ်ားတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသုိ႕ ဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြန္နက္ရွင္မေကာင္းေပမယ့္ အင္တာနက္ ကေန အခေၾကးေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ ေခၚဆုိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းထက္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
 

Ref : Internet

ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

Advertisements

One thought on “၁၅၀၀ တန္ဖုန္းကဒ္ျဖင့္အာဆီယံ (၁၀) ႏိုင္ငံကုိျပည္တြင္း ဖုန္းေခၚဆုိခအတုိင္း ေခၚဆုိႏိုင္ျပီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: